پرتال رسمی اخبار، مقالات و آموزش های سایت بانه بازار

بلاگ بانه بازار

پرتال رسمی اخبار، مقالات و آموزش های سایت بانه بازار

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

چگونه ذهن مشتریانتان را بوسیله یک ایمیل بخوانید؟

چگونه ذهن مشتریانتان را بوسیله یک ایمیل بخوانید؟

درچه حد مشتریان خود رامیشناسید؟

آشنایی بامخاطب یکی از قسمت های مهم تجارت است که میتواند به سادگی فرستادن یک ایمیل ساده توسط یک نظرسنجی سازمان یافته ،باشد.بادرک عمیقی که شمابوسیله انجام دادن یک نظرسنجی رضایت مشتری بدست میاورید،قادر خواهید بود تایک تجربه ی خرید آنلاین خوب برای مشتریانتان بدست آوریدو کمپین های بازاریابی بیشتری ایجادکنید که نفوذشماراگسترش دهندوبه شما کمک کننند تابه مخاطبانتان ایده آل خود دست یابید.

در این پست ماپیرامون این که چگونه میتوانید بوسیله ایجاد نظرسنجی های قدرتمنداطلاعات موثق جمع آوری کنیدوآنه را از طریق ایمیل دراختیار مشتریان قرار دهید.همچنین نگاهی بر اینکه چگونه میتوانید نتایج نظرسنجی ها را آنالیز کنیدتانیاز های مشتریان را پیش بینی کنید و محصولات وخدماتی را که انها میخواهند را طراحی کنید.

شما هیچگاه نخواهید فهمید که مشتریتان چه میخواهد مگراینکه از او سوال کنید.درواقع برای هر یک نفر که در مورد محصول شما انتقادی دارد ۲۶نفردیگر وجود دارد که هیچ نظری ندارند.حتی اگر ایجاد کردن نظرسنجی برای شما رعب آور باشد،آن حقیقتایکی از تاثیر گذارترین ابزاری است که شما برای جمع کردن بازخوردهای موثراز مشتریانتاندردست دارید.

بیاید ببینیم مشتریانتان واقعا چه فکر میکنند؟

برنامه ریزی یک نظرسنجی موفق:

قبل از اینکه شروع به طراحی نظرسنجی خود بکنید شما بایدکارهایی انجام دهیدتا بفهمیدکه چه سوالاتی را وچگونه باید بپرسید.اینجادوموردکلیدی وجوددارد که شماباید درنظربگیرید:

۱)   امیدوارید چه چیزی بدست اورید؟

اصولا،نظرسنجی شما باید حول رسیدن به هدف واحدی ساخته شده باشد. یک مجموعه ازسوالات با دقت بالانتایجی با کیفیت بهتر ایجاد خواهند کرد که راحت تر قابل آنالیز و عملیاتی شدن هستند… هر سوال در نظرسنجی شما باید در نقش یک تکه از پازل باشدکه شمارادر به دست اوردن درک دقیقتر از اینکه چگونه میتوانید بهتر به مشتریانتان خدمت کنید کمک کند.

۲) از چه کسی میخواهید سوال کنید؟

فکرکردن در این مورد که چه کسی قراراست در این نظرسنجی شرکت کندبسیارمهم است.تعیین کردن اینکه آیا اطلاعات را از لیست کلی،مشتریان جدیدیامشتریان قدیمی و…جمع آوری خواهید کردوسپس آنراهنگامی که دو مجموعه ازسوالات را کنار هم قرار میدهید به خاطربسپارید.

محدود کردن مخاطبان به شما کمک خواهد کردتا سوالاتی را بنویسید که مستقیما بامیزان آشنایی و تجربه مشتریانتان با محصول شما ارتباط دارد. تلاش کنیدتا از هرنوع اطلاعاتی که در حال حاظر در مورد مشتریان خود داریداستفاده کنیدتا مشخص شود که چگونه باید هدف گذاری کنید.

پرسیدن سوالات درست:

خب،حال که متوجه شدیم چه میخواهید انجام دهیدوباچه کسی تماس بگیرید،زمان این است که درمورد قسمت های مهم نظرسنجی رضایت مشتری خود فکر کنید.سوالات:

اگرقصددارید یک درک عمومی از اینکه مشتریانتان چه احساسی درمورد تجارت شما دارند بدست آورید میتوانید به سادگی سه سوال زیر را بپرسید:

ما چه کاری انجام میدهیم که شما دوست میدارید؟

چه کاری را بهتر میتوانیم انجام دهیم؟

دوست دارید چه چیزی را پیشنهاد دهیم؟

تنها با پاسخ دادن به این سوالات میتوانید اطلاعات ارزشمندی را جمع آوری کنید که برا ی پیشرفت تجارتتان به شما کمک میکنند.قادر خواهید بود تاویژگی های خوب و بد مشتریانتان رابرای محصولات وخدمات آینده بشناسید.

روش مناسب دیگر برای بدست آوردن سریع و آسان باز خورد مشتریان روش جمع اوری نظرسنجی های یک کلیکی درجی بوسیله ی برنامه هایی مانند ClickInSights.این روش ایده آل است برای جمع آوری جز های کوچکی از اطلاعات در واحد زمان از پایگاه کاربرشما فرمت بایتی آنها شرکت کردن در نظرسنجی را برای مشتریان جذاب میکند.

اگر میخواهید به صورت عمیق وارد موضوعات خاص شوید مجبورخواهیدبود تاسوالاتی را که خیلی به محصولات شما مربوطند مطرح کنید.برای این نوع نظرسنجی ها ابزاری مانندSurveyMonkeyانتخابی مناسب است.

سوالاتی که میپرسید به چیز هایی که امید وارید بدست آورید وابسته اند، اماآنها همیشه بایدبعضی قوانین عمومی را رعایت کنند.در ادامه مواردی برای به خاطر سپردن آمده است:

ساده بگیرید:

سوالات شما باید به اندازه ای ساده باشد که تضمین کند نتایجی را به دست می آورید،استفاده میکنید.بی پرده سوال کنید،اگربه دنبال نظری در مورد یک محصول مشخص هستید ،فقط درمورد آن سوال کنید،ومطمعن شوید که در یک زمان فقط یک سوال میپرسید.یک نظر سنجی پیچیده تلاش زیادی میخواهدومشتریان را ازاینکه عضو شوند باز میدارد،بنابراین نظرسنجی را کوتاه تروجالب ظراحی بکنید.

۲) هدف گرا باشید!

برای هر سوالی که میپرسید باید هدفی در ذهن داشته باشید. در مورد چالش اصلی که تلاش میکنید با نظر سنجی خود بر آن غلبه کنید وسوالات ناگهانی ومتفاوت که کمک میکنند اطلاعات مورد نیاز رابرای موفقیت بدست آورید، فکر کنید.هیچ جای برای بلف زدن وجود ندارد،پس مطمعن شوید که همه ی سوالات واقعا برایتان مفید هستند. به یاد داشته باشید، شما باید به مشتریان خود نشان دهید چقدر به وقت آنها با تلف نکردن آن ارزش میدهید .

۳) سوال های با پایان باز و بسته بپرسید:

سوال های پایان بسته با پاسخ های بله/خیر،چند گزینه ای،و مقایسه ای میتوانند برای جمع اوری داده های جمعیتی بسیار مناسب باشند. اما جذاب ترین نظرات احتمالا از سوالات پایان باز بدست بیایند. اینگونه در موردش فکر کنید: از سوالات پایان بسته زمانی استفاده کنید که به دنبال یک نتیجه مشخص هستید و از پایان باز زمانی استفاده کنید که بازخورد یا پیشنهادات کلی میخواهید. به مشتریان خود فرصت زیادی بدهید تا احساس خود را در مورد تجارت و محصولات شما به اشتراک بگذارند.آنچه که میخواهن بگوین شما را غافلگیر خواهد کرد.

۴) از زبان خنثی استفاده کنید:

زمانی که نظر سنجی خود را طراحی میکنیداز زبان های جهت دهنده استفاده نکنید.این مین های زمینی میتوانندنتایج شمارا به طور کامل بوسیله تاثیرناعادلانه برروی روشی که یک شرکت کننده پاسخ میدهد ،منحرف کنند.سعی کنید تا جایی که ممکن است جمله بندیتان خنثی باشدواز هر گونه زبان احساسی یا عبارات ارزشی درمورد تجارت،محصولات یا مشتریانتان اجتناب کنید. همچنین باید از گمانه زنی در مورد تجارب مشتریانتان خودداری کنید. هیچ وقت از جملاتی مانند” ما جدیدا این ابزار را بهتر کرده ایم” یا ” ما میدانیم مشتریان ما عاشق امکانات جدید ما هستند…”استفاده نکنید. جانبداری کمتر در سوالات،ارزش بیشتر در پاسخ ها.

نوشتن ایمیل:

حال که شما نظرسنجی خود را ظراحی کردید،زمان این است که یک ایمیل سازمان یافته بنویسیدتا به مشتریانتان ارسال کنید.

نوارعنوان:

هرایمیل خوب با یک نوار متقاعد کننده آغاز میشود.نوارعنوان شما باید هم مختصرباشد وهم به صورت دقیق محتوای ایمیل شما راتوصیف کند.این قسمت کمی خلاقیت در پی خواهد داشت زیرا،شما نیاز دارید تا بتوانید توجه مشتریانتان راجلب کنیدوآنهارا متقاعد کنید تا ایمیل شما را باز کنند.

شخصی سازی :

روزانه اشخاص زیادی مورد هجوم ایمیل ها قرار میگیرند،بنابراین شما میتوانید هر کار ی برای ایستادگی درمقابل این مسله انجام دهید،اینجا زمانی است که شخصی سازی وارد عمل میشود.شما میتوانید تنهابا اضافه کردن یک نوار عنوان شخصی به ایمیلتان درصد باز کردن ایمیلتان را ۲۶%افزایش دهید.

ایمیل را با معرفی کردن خودتان ودادن فرصت به مشتریان برای فهمیدن اینکه چرا شما این نظرسنجی را طراحی کرده اید،شروع کنید.صادق بودن با آنها منجربه این خواهد شد که مشتریان جواب های بی منطق ندهند بلکه با شما دست همکاری بدهند.برای اینکه بیشتر با مشتری در ارتباط باشید،هر موفقیتی را که اخیرابا محصولاتتان بدست آورده اید یادآوری کنید.مطمعن شوید که ایمیل خود را به صورت شخصی ثبت کنید(حتی اگرایمیل به صورت اتوماتیک ار سال میشود)واز دریافت کننده بخواهید تا مستقیما به شما پاسخ دهد.

تحویل ایمیل:

به جز اینکه شما بخش کوچکی از مخاطبانتان راهدف قرار میدهید،از اتوماسیون ایمیل نیز برا ی کارآمدتر شدن ارسال نظرسنجی تان استفاده میکنید.سیستم عامل هایی مانندVeroوMailChimpبرای ارسال دسته های بزرگی از ایمیل های هدف دارمناسبند.اگر شما از Shopifyاستفاده میکنید،اپلیکیشن MailChimpبه شما کمک میکندتا هدف گذاریتان را بوسیله ی همگامسازی اطلاعات مشتریان و بصورت دریافت اتوماتیک ایمیل ها اصلاح کنید،تا لیست هایتان را ایجادکند.

فاکتورمهم دیگرکه باید در نظرگرفته شودزمان سنجی ایمیل شماست،اگرچه که بهترین زمان برای ارسال ایمیل میتواند از صنعتی به صنعت دیگرمتفاوت باشد.شما مجبور خواهید بود تاآزمایش کنیدوبه میزان ایمیل های باز شده و کلیک شده در بازه زمانی مشخص توجه کنید تا بیابید که کدام برای مشتریانتان بهتر عمل میکند.پاسخگویی یک قسمت حیاتی از ساختار ایمیل شده است،تا جایی که دو سوم از همه ی ایمیل هادر دستگاه های موبایل باز میشوند.ایمیل خود را در گوشی های هوشمند و تبلت ها تست کنید تا مطمعن شوید که بدون در نظر گرفت اینکه از چه دستگاهی استفده میشود به درستی به مشتریانتان نشان داده میشود.

داده های خود را به کار بگیرید:

هنگامی که پاسخ ها در نظرسنجی شما جمع شد،شما میتوانی تا داده های خام را جمع آوری کرده .در موقعیت مناسب استفاده کنید. سازمان یافتگی میتواند یک اولویت بالا برای شما باشد زمانی که نتایج را برای نظرسنجیه خود تدوین میکنید. اگر کشیدن و رها کردن اطلاعات به درون اکسل کار شما نیست،شما باید به دنبال استفاده از چیزهایی مانند تجزیه کننده ی ایمیل zapiersباشید. این ربات میتواند داده ها را باهم از پاسخهای ایمیل بگیردو به صورت اتوماتیک درون یک داشبردکه برای خواندنراحت است” منظم کندکه اگر شما در حال حاضر از سیستم عاملی استفاده میکنید که نتایج را برای شما سازماندهی میکند مناسب است. پس از اینکه شما نتایجتان را تدوین کردید،به دنبال روند داده ها بگردید. منتظر پاسخ های مشابه باشید و نگران اینکه مشتریان شما حرف های منفی در مورد تجارت شما میزنند نباشید. .در بلند مدت،بازخورد های منفی ارزشمندترازبازخوردهای مثبت خواهن بود، چرا که بازخوردهای منفی تجارت شما را بهتر میکنند. حالا که شما داده هارا جمع آوری و آنالیز کردید،باید یک ایده ی واضح تر از آنچه که برای بهبود و خوشنامی تجارت خود نیاز دارید،داشته باشید. اگر در نهایت تغییرات الهام گرفته از نتایج نظرسنجی خود را اجرا کردید،اجازه دهید مشتریانتان بدانند؛آنها از اینکه نظراتشان نه تنها شنیده شده است بلکه از آنها برای بهترکردن محصولات استفاده شده است قدردانی خواهند کرد.

نتیجه گیری:

چه کسی میدانست که خواندن ذهن میتواند آسان باشد؟

شما نهایتا بینش مورد نیاز برای ساخت یک تجربه ی خرید راحت تر و موثرتر برای مشتریانتان را دارید.بایک نظرسنجی میزان رضایتمندی دقیق طراحی شده،شما نهایتا بینش مورد نیاز برای ساخت یک تجربه ی خرید راحت تر و موثرتر برای مشتریانتان را دارید.

 

images (1)index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *